Dorps informatie

AED’s

Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok. De werking is zo eenvoudig dat iedereen een AED kan bedienen.

  • Achterterras Bistro Belle
  • Daalseweg 12
  • Museumwinkel Slot Zuylen

Wil je bij een 112-oproep in jouw directe omgeving automatisch een bericht ontvangen zodat je z.s.m. de AED kunt brengen? www.hartslagnu.nl

Wist-je-dat…

ruim 100 vrijwilligers dagelijks zorgen voor beheer van slot Zuylen en tuinen.

Stichting begraafplaats

Onze begraafplaats aan de Groeneweg is de oudste nog actieve begraafplaats buiten de bebouwde kom. Hij wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Op de begraafplaats Oud-Zuilen ben je van harte welkom. In moeilijke tijden van verlies, voor herdenking of om de rust en historie van onze bijzondere begraafplaats te ervaren.

www.begraafplaatsoudzuilen.nl

Slot Zuylen

Slot Zuylen is een van de oudste kastelen aan de Vecht, net buiten de stad Utrecht. Het Slot heeft een rijke familiegeschiedenis met invloedrijke bewoners, waarin sterke vrouwen, zoals schrijfster Belle van Zuylen, een prominente rol spelen. In Slot Zuylen ervaar je het dagelijks leven van de bewoners van het kasteel en zijn er regelmatig activiteiten te bezoeken.

www.slotzuylen.nl

Wist-je-dat…

de taxus aan de waterkant in Park Groenhoven de oudste boom is in de hele gemeente Stichtse Vecht.

Molens

Elke woensdag en zaterdag draaien de molenaars Arie en Daan de molens van Oud Zuilen bij de Groeneweg. Iedereen is van harte welkom voor een rondleiding of een praatje.

Kerk

Vanaf ongeveer 1050 stond op de plaats van het huidige kerkje een (R.K.) kapelletje, behorend bij het Slot Zuylen. In de loop der jaren is dit vervallen en gesloopt en vervangen door grotere kerkjes en voorzien van een altaar. De stichting Adam van Lockhorst zorgt vandaag de dag voor het beheer en onderhoud. Om dit te kunnen bekostigen is de kerk te huur.

www.kerkteoudzuilen.nl