Ook gevelscan voor Slot Zuylen

Het is zeker dapper: ook Slot Zuylen doet mee aan de gevelscan-actie in Oud-Zuilen!

Nu is men geneigd te denken: dat Slot, dat is best oud, dus zal het wat betreft energiehuishouding wel slecht scoren. Maar, de overvloed aan altijd beschikbare energie, en de bijgaande verspilling ervan, is iets dat pas met de grootschalige toepassing van fossiele brandstoffen is ontstaan. Het is heel goed denkbaar dat de bouwheren van het Slot al zeer goed rekening hebben gehouden met de energiehuishouding. De muren van het Slot zijn in ieder geval enorm dik; dat is zoals men vroeger isoleerde, en eigenlijk nog steeds.

Het zal toch van alle tijden zijn: optimaal leefcomfort tegen acceptabele kosten? Hier is nog vast iets te leren dat voor ieder huishouden van belang kan zijn!