Natuurgebied Zuilen

Natuurgebied Zuilen,

Zoals bekend is er enkele maanden geleden een consultatie gestart over de voorstellen van de Gemeente Utrecht over de herinrichting van het Natuurgebied Zuilen. Er is een Werkgroep gevormd waaraan Nico Roozen vanuit de Dorpscommissie Oud-Zuilen deelneemt. Recent heeft de Werkgroep een tussentijds rapport uitgebracht en aangeboden aan de verantwoordelijke wethouder. In bijlage delen we het rapport van de Werkgroep en de toespraak die Nico namens de werkgroep gehouden heeft. Op 22 januari vindt een vervolg beraad plaats en wordt duidelijk wat de vervolgstappen zullen zijn.

Voor vragen: nicoroozen@gmail.com

Het 1e document is de presentatie van Gemeente Utrecht die getoond en toegelicht werd tijdens de bewonersbijeenkomst van 6-12-2023.
Het 2e document zijn notulen van de 3e werkgroep bijeenkomst op 1-11-2023.

En het 3e document betreft de toespraak van Nico Roozen, van 6-12-2023, namens de werkgroep.