zondag, 2 april 2017: schoonmaakdag

Jaarlijks vindt landelijk de ‘grote voorjaarsschoonmaak van de openbare ruimte’ plaats. Oud-Zuilen doet hier traditie getrouw ook aan mee, allen dit jaar een weekje later. Noteert u alvast de datum: zondag 2 april 2017, 12.00 tot 13.00. Spullen liggen al klaar bij de oprit van Klein Zuylenburg, Dorpsstraat 1. Neem een vuilniszak en een knijptang mee en zoek de troep! Kinderen vinden het vaak ook leuk dus neem ze mee! Ik zorg voor koffie en thee. Liesbet