Praktisch

Nieuwe busdienstregeling vanaf december 2019: tot 1 juli reageren!

Op de website van U-OV is het plan gepubliceerd voor het openbaar vervoer in de stad en provincie vanaf half december a.s. Iedereen kan hierop reageren via www.u-ov.nl/uwmeningtelt.

Er wordt een aantal best ingrijpende wijzigingen voorgesteld. Het centrale idee is: sterke lijnen versnellen en frequentie uitbreiden, zwakke lijnen en kronkels eruit. Die trend is overigens al een aantal jaren aan de gang.

Voor Oud Zuilen en omgeving geldt:

  • Lijn 5 (wordt lijn 12) gaat vanaf de Burg. van Tuyllkade via de Marnixlaan – Cartesiusweg en Vleutenseweg naar het CS rijden, in plaats van Ondiep, Oudenoord e.d.
  • Ook lijn 120 gaat deze route volgen, i.p.v. de Amsterdamsestraatweg. Die route wordt immers steeds trager.
  • Samen houden deze lijnen dezelfde frequentie als nu: elk kwartier, ’s avonds en zondag elk half uur.
  • In Maarssen verdwijnt de lus door Zandweg-Oostwaard. (Ik weet dat ze in Maarssen kritisch hierover zijn.) Lijn 5 (12) blijft wel de lus via de Arienslaan rijden en naar station Maarssen, lijn 120 stopt 2x in Maarssen-dorp en dan door naar Breukelen en Amsterdam-B.
  • Lijn 4 wordt rechtgetrokken (via de Prins Bernhardlaan) en houdt verder dezelfde route, dus via Oudenoord e.d. Gaat vaker rijden: elke 10 minuten i.p.v. elk kwartier.
  • Verder houden we spitslijn 32 naar De Uithof, die via Overvecht-Noord gaat rijden i.p.v. de Marnixbrug.
  • Als ik het goed begrijp blijft ook de nachtbus vanaf het CS naar Loenen via Oud Zuilen rijden, op vr- en za-nacht.
  • Lijn 13 (Utr Overvecht – Maarssen via Maarsseveen, klein busje) wordt opgeheven en vervangen door een belbus op verzoek (zgn. U-Flex). Dat geldt ook voor de verdwenen halten in Zandweg-Oostwaard.

Gevolgen zijn o.a. dat je vanuit Oud Zuilen sneller op het station bent (de route via Cartesiusweg lijkt langer, maar is ik schat 4-5 minuten korter), maar voor de binnenstad beter kunt overstappen (bv bij het Prins Bernhardplein) op de 4 of 27; dat is voor sommigen een nadeel.

Je kunt daar ook (evenals nu) overstappen op 3 naar Overvecht of naar de A’damsestraatweg.

De Dorpscommissie (DC) zal in ieder geval aandringen op een wat langer doorlopende dagdienst van lijn 5 (12), bv tot 19:30 in plaats van 18:30. Winkels zijn immers steeds langer open en werktijden van mensen worden flexibeler. Ook vragen we om een bevestiging van de plannen voor lijn 120 (want die staan niet in het stuk vermeld omdat die lijn van Syntus is). Verder pleiten we ervoor om de eindhalte van lijn 4 te verplaatsen van de Prof Bavinckstraat naar de sporthal Zuilen. Dat is ook al weer dichtbij Oud Zuilen.

 

Bent u het hier mee eens, of heeft u juist een andere mening over de plannen voor het openbaar vervoer, stuur dan voor 1 juli a.s. een reactie via de genoemde website. Informeer ook de dorpscommissie over uw reactie, dan kunnen we wensen bundelen. In voorgaande jaren heeft men n.a.v. de inspraak inderdaad nog dingen bijgesteld, dus grijp uw kans.

 

Jan Janse

Dorpscommissie Oud Zuilen

14 juni 2019