DOP

DOP staat voor ‘Dorpsontwikkelingsplan’. Dit plan vertelt de gemeente Stichtse Vecht wat wij als
inwoners belangrijk vinden. Het is bij uitstek de gelegenheid om als inwoner met uw inbreng de toekomst van ons mooie dorp te bepalen. Bij de  dorpsborrel op dinsdag 3 februari 2015 zullen diverse thema’s gepresenteerd worden, die bij eerdere sessies belangrijk gevonden werden. U kunt zelf natuurlijk ook thema’s en wensen aandragen.

Op basis van de inbreng deze avond, en via email, zal dan een concept-DOP worden gemaakt, waarop bewoners van Oud-Zuilen kunnen reageren, amenderen etc. De planning is om hiermee medio april gereed te zijn. Dan zullen alle wijzigingsvoorstellen zo veel mogelijk worden opgenomen, waarna de definitieve tekst wordt vastgesteld door de Klankbordgroep (medio mei). Daarna zal de tekst opgemaakt worden, en aan de gemeenteraad van Stichtse Vecht worden voorgelegd. De gemeenteraad stelt de DOP dan vast, waarmee wij als dorp de gemeente kunnen houden aan het plan.

Na vaststelling van de DOP Oud-Zuilen door de gemeenteraad, zal er in samenspraak met de gemeente een uitvoeringsplan worden gemaakt, waarin de wensen vanuit de DOP van concrete acties (met planning) worden voorzien.

Hieronder al enkele resultaten van eerdere brainstormsessies en consultaties:

  • Resultaten brainstormsessie (lees hier);
  • Oogst consultaties (lees hier);
  • Veiligheidsmonitor Stichtse vecht 2011 (lees hier);
  • Voorbeeld DOP Nigtevecht (lees hier).