Dorpscommissie

[col class="col-1-3"]

Dorpscommissie

Zoals alle kernen in de gemeente Stichtse Vecht, heeft ook Oud-Zuilen een bewonersorganisatie, de Dorpscommissie Oud-Zuilen. De Dorpscommissie is een platform van bewoners, dat beoogt de belangen, die het belang van individuele bewoners overstijgt, te laten klinken binnen het bestuurlijk apparaat van gemeente Stichtse Vecht, of andere partijen. Een voorbeeld hiervan is de voorgenomen plaatsing van windmolens op industriegebied Lage Weide. Vele bewoners maakten zich hier zorgen over, sommigen waren ook voor. De dorpscommissie heeft de gevoelens die in Oud-Zuilen leefden tegen die plaatsing ingebracht, echter ook aangetekend dat het niet de zorg van elke individuele bewoner betrof. De Dorpscommissie is geen politieke noch individuele belangenorganisatie, maar streeft ernaar het belang van zoveel mogelijk inwoners te doen klinken waar dat nodig is.

Daarnaast, en dat is eigenlijk het belangrijkst, beoogt de Dorpscommissie activiteiten die de sociale samenhang in het dorp stimuleren te bevorderen. Dat kan zijn door te helpen met het organiseren van de tweejaarlijkse Kunstmanifestatie, Koningsdagactiviteiten (mini-vrijmarkt), jeugdactiviteiten etc.

De Dorpscommissie heeft hiervoor een zeer klein budget, dat aangevuld met de gewaardeerde inzet van vele vrijwilligers, hopelijk  bijdraagt aan deze doelstelling.

[/col] [col class="col-1-3"]

Werkgroepen

  • Werkgroep Bestemming en Bebouwing
  • Werkgroep Dorpspreventie
  • Werkgroep Verkeer, Groen, Speelvoorzieningen en Milieu (VGSM)
  • Werkgroep Jeugd (jongoudzuilen@gmail.com)
  • Werkgroep Activiteiten
  • Werkgroep Denksport
  • Werkgroep Nieuwe Energie in Oud-Zuilen
  • Werkgroep Oud-Zuilen Journaal
  • Werkgroep Oud-Zuilen Digitaal (website en Facebook)

[/col] [col class="col-1-3"]

Doe mee!

content

Doet u mee?

[/col]